Om oss 2017-07-14T12:24:16+01:00

Om oss

Bårud Eiendom AS og Saga Eiendom AS var begge en del av entreprenør-selskapet Senter-Bygg Entreprenør AS, etablert i 1981 og solgt til Peab konsernet i 2008. Eiendomsselskapene ble utskilt ved salget.

Senter-Bygg AS ble til Senter-Bygg Entreprenør AS i 1995. Eiendommene ble skilt ut og ble Saga Eiendom AS. Siden så man behovet for å dele utleievirksomheten fra tomte- og utbygningsdelen, og Bårud Eiendom AS ble stiftet som det selskapet som tar hånd om utleieporteføljen.

Sundhaugen Eiendom AS ble opprettet som eier av Sundhaugen Skysstasjon.

Gründer og eier Ole-Jan Hansen (76) overdro i 2016 alle sine aksjer i selskapene til undertegnede tre sønner; Jan Petter Hansen, Kyrre Hansen og Bent Hansen, som vil ivareta og videreutvikle selskapene og eiendommene videre.