Vassbunn Geithus

Tomteoråde for avfallsdeponi; stein, jord og grus, samt treavfall fra industrien.
Brakkerigg og lager.

2017-08-16T10:59:02+01:00 Diverse utleie|